Begroting 2017

Sport en bewegen

Financiële risico's

Naam risico  

Wijziging in btw-regelgeving en sport

Programma

Sport en bewegen

Omschrijving

Het Rijk is van plan het Sportbesluit aan te passen. Een van de aanpassingen is waarschijnlijk de btw-vrijstelling op (oude) investeringen en onderhoud van (sport)accommodaties. We lopen een structureel risico van € 1,4 miljoen en een incidenteel risico van € 1,5 miljoen in verband met de btw op (oude) investeringen. Omdat het Rijk nog een wetsvoorstel moet indienen gaan we ervan uit dat het risico zich voordoet vanaf 2018.

Risicobedrag 2017

0

Kans 2017

0%

Risicobedrag 2018

€ 1,4 miljoen en € 1,5 miljoen

Kans 2018

50%

Risicobedrag 2019

€ 1,4 miljoen

Kans 2019

50%

Risicobedrag 2020

€ 1,4 miljoen

Kans 2020

50%

Structureel/Incidenteel

Structureel

1e signaleringsmoment

2014 VGR 2 en Begroting 2015

Actie

We hebben de financiële gevolgen aangeleverd bij het VNG. VNG en VSG pleiten er nog steeds voor om af te zien van de voorgenomen wetswijziging. We volgen de ontwikkelingen op rijksniveau.

Naam risico  

Bedrijfsrisico werkmaatschappij Sport & Recreatie (WSR)

Programma

Sport en bewegen

Omschrijving

De werkmaatschappij Sport & Recreatie (WSR) van de gemeente kent een afhankelijkheid van de economische conjunctuur en het weer. Wij houden rekening met een specifiek bedrijfsrisico ter hoogte van ca. 10% van de tarief-gerelateerde omzet. Die omzet is circa € 5,6 miljoen.

Risicobedrag 2017

€ 560.000

Kans 2017

25%

Risicobedrag 2018

€ 560.000

Kans 2018

25%

Risicobedrag 2019

€ 560.000

Kans 2019

25%

Risicobedrag 2020

€ 560.000

Kans 2020

25%

Structureel/Incidenteel

Structureel

1e signaleringsmoment

Actie

Het blijvend stimuleren van het gebruik van de voorzieningen.