Begroting 2017

Sport en bewegen

Relevante ontwikkelingen

We gaan in 2017 een deel van het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020 uitvoeren, volgens de vijf uitvoeringsstrategieën:

  • Faciliteren van verenigingen;
  • Jeugd in Beweging;
  • Ruim baan voor talent;
  • Sportieve ruimte openbaar en openbare ruimte sportief;
  • Sport verbindt.

We gaan samen met het Waarborgfonds voor de sport garant staan voor leningen die sportverenigingen aangaan voor verbouw en nieuwbouw van hun clubaccommodaties.

In oktober 2016 is het Mulierrapport verschenen. Dit vierjaarlijkse onderzoek geeft inzicht in de huidige en toekomstige knelpunten op accommodatiegebied. Een deel van de knelpunten kunnen we oplossen met bestaand geld. Het investeringsfonds sport biedt mogelijkheden in 2017 extra te investeren in onze eigen sportaccommodaties en mee te investeren in initiatieven van derden.

We ontwikkelen Bslim door naar Bslim 3.0: We breiden het aantal scholen uit waar twee uur bewegingsonderwijs door vakleerkrachten wordt gegeven. We versterken de verbinding topsport-breedtesport, leggen uitdagende sportieve speelplekken aan en verbinden sport en bewegen met de sociale wijkstructuur.