Begroting 2017

Financiering

In het Treasury-statuut hebben we de uitgangspunten en doelstellingen van ons financieringsbeleid benoemd. De uitvoering en ontwikkelingen worden in deze paragraaf toegelicht.In het eerste kwartaal van 2016 is een vernieuwd Treasury-statuut door de gemeenteraad vastgesteld.