Begroting 2017

Reserves

In dit onderdeel verantwoorden wij het verloop van onze reserves voor de jaren 2017 tot en met 2020. Daarnaast geven wij inzicht in de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.