Begroting 2017

Dekkingsbronnen 2014-2020

In dit onderdeel van de financiële positie lichten wij de dekkingsbronnen toe.(waarin ook de bezuinigingen zitten verwerkt). Daarbij beginnen we met de meest recente dekkingsbronnen voor de jaren 2017  - 2020. Vervolgens lichten wij de nog openstaande dekkingsbronnen voor de perioden 2014 - 2017, 2015 - 2018 en 2016 - 2019 toe.