Begroting 2017

Werk en inkomen

In het programma Werk en inkomen richten we ons vooral op mensen in de beroepsbevolking en hun gezinnen. En op jongeren die binnenkort op de arbeidsmarkt komen. Wij vinden dat iedereen die dat kan, ook zou moeten werken. Bij voorkeur in een betaalde baan of anders als vrijwilliger, in een participatiebaan of activeringstraject. Aan Stadjers die er niet in slagen op eigen kracht een minimuminkomen te verwerven bieden we inkomensondersteuning.  

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Doelstelling & relevante beleidsnota's

We willen dat Groningen een stad is:

  • Waar iedereen actief aan de samenleving kan deelnemen;
  • Waar niemand onder het bestaansminimum hoeft te komen.

Het programma is uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s.

Een vertrouwd gezicht (2016)

Plan Schuldhulpverlening 2016-2020 (2016)

Mee(r)doen in Stad (2015)

Invoering Participatiewet in de gemeente Groningen (2014)

Nota Maatschappelijke Participatie 'Meedoen maakt het verschil' (2013)

Beleidsplan vernieuwing sociaal domein (2014)

Met elkaar, voor elkaar (2014)

Dienstverlening Werk & Participatie (2013)

(Re)-visie zicht op werk & participatie in Stad (2012)

Grensverleggend aan het werk! Met een blik op de regio, kadernota arbeidsmarktbeleid (2011)

Perspectief, actieplan tegen de armoede (2014)

Handhavingsbeleidsplan sociale zekerheid 2014 (2014)