Begroting 2017

Continuerend extra beleid voorgaande jaren

01 Werk en inkomen (bedragen x € 1.000)

 2017 (i) 

 2017 (s) 

 2018 (i) 

 2018 (s) 

 2019 (i) 

 2019 (s) 

 01.1  Werk en activering

Transitievergoeding bij ontslag SW medewerkers

400

Activering

4.600

5.100

Totaal

5.000

-

-

5.100

-

-

04 Welzijn, gezondheid en zorg (bedragen x € 1.000)

 2017 (i) 

 2017 (s) 

 2018 (i) 

 2018 (s) 

 2019 (i) 

 2019 (s) 

 04.1 Sociale klimaat

VSD, programmakosten

600

 -600

-600

VSD, daling macrobudget

250

VSD, toegang jeugd

 -700

Verhogen reserve VSD

1.350

 Totaal

2.200

-1.300

-

 -600

-

07 Verkeer (bedragen x €1.000)

 2017 (i) 

 2017 (s) 

 2018 (i) 

 2018 (s) 

 2019 (i) 

 2019 (s) 

 07.3  Auto

Interne plankosten ZRW, spoorse projecten, bereikbaarheid en stationsgebied

200

200

 07.6 Overig verkeer

Continuering spaarregeling ringwegen

454

Totaal

200

-

200

 454

-

-

08 Wonen (bedragen x € 1.000)

 2017 (i) 

 2017 (s) 

 2018 (i) 

 2018 (s) 

 2019 (i) 

 2019 (s) 

 08.4 Kwaliteit woningvoorraad

Geothermie

150

Totaal

-

150

-

-

-

-

09 Onderhoud en beheer openbare ruimte
(bedragen x € 1.000)

 2017 (i) 

 2017 (s) 

 2018 (i) 

 2018 (s) 

 2019 (i) 

 2019 (s) 

 09.1  Kwaliteit van de leefomgeving

Groot onderhoud en vervangingen

337

Gladheid gele stenen  binnenstad (opruwen)

170

170

Totaal

170

 -

170

337

-

-

10 Veiligheid (bedragen x € 1.000)

 2017 (i) 

 2017 (s) 

 2018 (i) 

 2018 (s) 

 2019 (i) 

 2019 (s) 

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

Tekort Stadstoezicht

 620

10.4 Fysieke veiligheid

Regionalisering brandweer

219

449

Veiligheidsregio

-53

 -60

Huisvesting veiligheidsregio

535

642

Totaal

701

 620

 -60

1.091

-

-

11 Stadhuis en stadjer (bedragen x € 1.000)

 2017 (i) 

 2017 (s) 

 2018 (i) 

 2018 (s) 

 2019 (i) 

 2019 (s) 

 11.1  Publieke dienstverlening

Digitaal controleren eigen WOZ waarde

80

Totaal

 -

 80

-

-

-

-

12 College, raad en gebiedsgericht werken
(bedragen x € 1.000)

 2017 (i) 

 2017 (s) 

 2018 (i) 

 2018 (s) 

 2019 (i) 

 2019 (s) 

 12.1  College en gemeenteraad

Aanpak Diepenring

1.000

Thema Verrijken

750

Aanvulling weerstandsvermogen

2.202

3.058

 1.848

 12.2  Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

1.000

1.000

1.000

Totaal

3.202

1.750

4.058

1.000

1.848

14 Overhead, ondersteuning organisatie
(bedragen x € 1.000)

 2017 (i) 

 2017 (s) 

 2018 (i) 

 2018 (s) 

 2019 (i) 

 2019 (s) 

 14.1  Overhead en ondersteuning organisatie

Invoering VPB Overheden 

450

450

450

Basisadministraties

600

Frictiekosten

3.200

1.100

Frictiekosten bezuinigingen 2011-2014 nieuw

216

Totaal

4.466

 -

1.550

 -

50

Totaal continuering beleidsmiddelen

15.939

2.600

4.618

 6.982

 850

1.848