Begroting 2017

Gemeenteraad

Emile
Zirkzee

Koosje van Doesen-Dijkstra

Tom
Rustebiel

Berndt Benjamins

Wieke Paulusma

Jetze
Luhoff

Carlo Schimmel

D66

D66

D66

D66

D66

D66 (fractie-voorzitter)

D66

Fleur Woudstra

Arend Jan Wonink

Simone Brouwer

Diederik
van der Meide

Maarten van der Laan

Carine Bloemhoff

Sebastiaan Ruddijs

D66

D66

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA (fractie-voorzitter)

PvdA

Jan Pieter Loopstra

Daan Brandenbarg

Mechteld van Duin

Jimmy
Dijk

Rosita van Gijlswijk

Bob de
 Greef

Wim
 Koks

PvdA

SP

SP

SP (fractie-voorzitter)

SP

SP

SP

Glimina
Chakor

Benni Leemhuis

Martijn van der Glas

Petra
Brouwer

Jasper
Honkoop

Sabine
Koebrugge

GroenLinks

GroenLinks (fractie-voorzitter)

GroenLinks

Groen Links

VVD

VVD (fractie-voorzitter)

Max
Blom

Herman Pieter

Ubbens

René Bolle

Anne Kuik

Anna Riemersma

Amrut Sijbolts

VVD

CDA

CDA (fractie-voorzitter)

CDA

Stadspartij

Stadspartij (fractie-voorzitter)

Edward Koopmans

Inge Jongman-Mollema

Robbert Lammers

Arjen
 Banach

Gerjan
Kelder

Marjet Woldhuis

ChristenUnie

ChristenUnie (fractie-voorzitter)

Student & Stad

Student & Stad (fractie-voorzitter)

Partij voor de dieren (fractie-voorzitter)

100% Groningen (fractie-voorzitter)

Peter den Oudsten

Toon Dashorst

Burgemeester

Griffier