Begroting 2017

5.1.3 Sportieve ruimte openbaar en openbare ruimte sportief

Sporten en bewegen gebeurt ook buiten verenigingsverband en in de openbare ruimte, in de directe leefomgeving en in recreatiegebieden. We willen de openbare ruimte aantrekkelijker maken om in te sporten en te bewegen. Vooral voor kinderen en voor volwassenen. Met uitnodigende plekken en uitdagende routes in parken, straten, op pleinen en op en langs het water. We vergroten de mogelijkheden voor openbaar gebruik van sportparken. Het Paterswoldsemeer is voor de stad een belangrijk recreatiegebied. Daarom nemen we met de gemeenten Haren en Tynaarlo deel in de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde.  

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting 2016

Beoogd
 2017

Aantal vernieuwde speelplekken

-

-

   3

   3

Aantal openbaar gemaakte sportparken

-

-

-

     2

% inwoners van 18 jaar en ouder dat tevreden is over de speelmogelijkheden in de buurt

-

  70%

70%

70%

Hoe staan we ervoor?

De openbare ruimte wordt steeds meer gebruikt als plek voor sporten en bewegen. In de nota De Bewegende Stad hebben we aangegeven dat we de openbare ruimte zo willen inrichten dat deze meer uitdaagt tot bewegen en dat we de afgesloten sportparken een meer open karakter willen geven. Dit doen we in overleg met de wijken. In 2016 hebben we hiermee een begin gemaakt. Er zijn nieuwe speelplekken aangelegd in De Hunze, aan de Oosterkade en op het Ciboga-terrein.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen in overleg met de verenigingen en de omliggende wijken de sportparken Corpus Den Hoorn en West End/Vinkhuizen meer open maken door plannen te ontwikkelen voor doorgaande fietsroutes over de parken. De ombouw van de Zuidelijke ringweg biedt mogelijkheden om het geplande 'Zuiderplantsoen' aan te leggen. Bij de uitwerking van het ontwerp zijn een sportieve inrichting en fiets- en looproutes belangrijke elementen. De plannen voor sportpark Europapark en de Oosterhamrikzone zijn tot stand gekomen samen met de gebruikers en de wijken. In het ontwerp van sportpark Europapark willen we samen met de gebruikers sportvoorzieningen opnemen die zowel voor verenigingen als voor de recreatiesport geschikt zijn

Wat gaan we hiervoor doen?

  •   Planontwikkeling deksels Zuidelijke ringweg/Zuiderplantsoen: sportieve inrichting, speelplekken en fiets/wandelroutes;
  •   Planontwikkeling Oosterhamrikzone: sportieve inrichting, speelplekken en fiets/wandelroutes;
  •  Planontwikkeling Europapark;
  •   Planontwikkeling open sportpark Corpus Den Hoorn en WestEnd/vinkhuizen, met doorgaande fietsroutes.