Begroting 2017

Sport en bewegen

'Iedereen in beweging', dat is het motto van onze sportvisie. Sport en bewegen is goed voor iedereen. Het is een middel om gezond te blijven en deel te nemen aan de maatschappij. Sport en spel is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. We bieden kinderen de kans hun sportieve talenten te ontdekken en (verder) te ontwikkelen.

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Doelstelling & relevante beleidsnota's

Groningen wil een stad zijn waar:

  • jong en oud kunnen sporten;
  • iedereen wordt gestimuleerd om sportief te bewegen en zijn of haar sportieve talent te ontwikkelen.

Het programma is uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s:

Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020, april 2016

Regeling garantstellingen leningen breedtesport, april 2016

De bewegende stad,  inspiratienota, januari 2014

Sportaccommodatiebeleid, najaar 2013

Drie punten plan sport, informatie en discussie, juli 2013

Bewegen voor kinderen: slim, fit en gezond, juni 2013

Talent voor Topsport, april 2013

Sportmonitor 2010, februari 2012

Meer ruimte voor sport en bewegen, sportvisie 2010-220, september 2009