Begroting 2017

Bedrijfsvoering

De wereld om ons heen verandert in snel tempo. We moeten ons als overheid aanpassen aan de veranderende vraag van burgers, decentralisatie van taken en technologische ontwikkelingen met minder geld en middelen. Dat vraag  aanpassing van onze organisatie voor de Stad èn een bedrijfsvoering die daarbij past. Met onze bedrijfsvoering  zorgen we er voor dat de dienstverlening die we leveren aan onze burgers, bedrijven en andere belanghebbenden zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden. We zorgen dat we de opgaven voor onze Stad zo goed mogelijk realiseren.

We werken aan een strategische bedrijfvoeringsagenda voor 2020 om voorbereid te zijn op de toekomst. Dit doen we in samenhang met de visie op de toekomst van Groningen en omgeving (Next City). In deze paragraaf schetsen we de stand van zaken en gewenste ontwikkelingen van onze gemeentelijke bedrijfsvoering voor 2017.

De thema’s uit het coalitieakkoord op het gebied van bedrijfsvoering zijn:

  • Eén integraal werkende organisatie;
  • Dienstbaar aan en samenwerkend met stadjers, ondernemers en instellingen;
  • Gebruikmaken van technologische innovatie;
  • Mobiliteit, ontwikkeling van medewerkers en diversiteit van onze organisatie;
  • Deregulering.