Begroting 2017

Onderhoud & beheer openbare ruimte

In het programma onderhoud & beheer openbare ruimte werken we aan een buurt, wijk en stad waar het prettig is om te zijn. Een stad die schoon, heel, mooi en groen is. Bij onderhoud en beheer is samenwerken met bewoners in Groningen een goede gewoonte. We zoeken naar nieuwe vormen van zelfbeheer en we staan open voor nieuwe initiatieven uit de wijken. Bewonersdeelname draagt ook bij aan de sociale samenhang in de buurt. Duurzaamheid is in alle onderdelen van dit programma bepalend.

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Doelstelling & relevante beleidsnota's

We willen dat Groningen:

  • een schone, hele, groene en duurzame stad is;
  • een stad is waar we afval efficiënt inzamelen, verantwoord verwerken en maximaal hergebruiken.

Het programma is uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s:

Groninger water en rioleringsplan 2014-2018

Bomenstructuurvisie ‘Sterke Stammen’ (2014)

BORG-rapportage 2015 informatie

Structuurvisie Een graf in Stad

Stad verdiept (2012)

Meerjarenplan vervangingsinvesteringen en aanvullend lang cyclisch onderhoud 2012 – 2018 (geactualiseerd dec. 2015)

Groenparticipatie 2010

Uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond 2015-2020

Nota Bodembeheer 2014

Groenstructuurvisie groene pepers 2009

Dierenwelzijn in Groningen “Van Kop tot Staart” (2008)

Afvalbeheerplan 2016-2020