Begroting 2017

(Historisch) Extra beleid (peildatum 30 juni 2016)

DP

 Extra beleid voor 2005 
(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

08.2

Overig

0

6.751

6.664

0

87

Totaal beleid voor 2005 en overig

0

6.751

6.664

0

87

DP

Extra beleid  2005 
(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

02.4

Grote Markt

388

388

0

Totaal 2005

0

388

388

0

0

DP

 Extra beleid 2006 
(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

02.4

Grote Markt

0

300

228

72

0

Totaal 2006

0

300

228

72

0

DP

 Extra beleid 2007 
(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

02.4

Grote Markt

0

400

218

182

0

Totaal 2007

0

400

218

182

0

DP

Extra beleid 2008 
(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

02.4

Grote Markt

0

400

218

182

0

01.2

Computers voor de minima

1.000

0

894

0

106

Totaal 2008

1.000

400

1.102

182

106

DP

 Extra beleid 2009 
(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

02.4

Grote Markt

0

400

218

182

0

Totaal 2009

0

400

218

182

0

DP

 Extra beleid 2010 
(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

02.4

Grote Markt

0

400

218

182

0

07.4

Eemskanaal/Europapark/Westpoort

0

291

291

0

0

07.3

Budget verkeersmaatregelen - reconstructies

0

93

93

0

0

08.1

Woningbouwproductie

0

395

395

0

0

Totaal 2010

0

1.179

997

182

0

DP

 Extra beleid 2011 
(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

11.1

Wijkservicecentrum Lewenborg

0

136

136

0

0

Totaal 2011

0

136

136

0

0

DP

 Extra beleid 2012 
(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

08.2

Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025

1.000

1.000

0

0

02.3

Cofinancieringsfonds kennisprojecten

500

348

0

152

Totaal 2012

1.500

1.3448

0

152

DP

 Extra beleid 2013 
(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

08.2

Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025

1.750

0

1.750

0

0

08.2

Duurzaamheid / diversen

6.751

0

6.664

0

87

12.1

Bereikbaarheid

1.400

0

0

1.400

0

Totaal 2013

9.901

0

8.414

1.400

87

DP

 Extra beleid 2014 
(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

07.4

Extra kosten parkeerautomaten Card-only

0

72

72

0

0

09.1

Groot onderhoud kinderboerderijen

250

0

250

0

0

Totaal 2014

250

72

322

0

0

DP

 Extra beleid 2015
 (bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

01.2

Schuldhulpverlening

70

70

0

0

06.1

Groninger museum/voorz onderhoud

100

100

0

0

08.1

Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025

1.000

975

25

0

08.7

Stoppen ISV gelden

170

170

0

0

09.1

Groot onderhoud kinderboerderijen

250

50

200

0

10.1

Veiligheid

1.717

1.657

60

0

14.1

Basis- en Kernregistraties

500

125

0

375

02.

Nieuw economisch programma

1.955

1.955

0

0

02.2

Verblijfsklimaat binnenstad

300

300

0

0

03.1

Thema Leren

1.000

1.000

0

0

05.1

Thema bewegen

300

300

0

0

06.1

Thema Verrijken, evaluatie cultuurnota

250

250

0

0

07

Thema Verplaatsen

2.000

2.000

0

0

08.

Thema Wonen

2.000

1.500

500

0

08.

Budget gebiedsgericht werken

1.000

1.000

0

0

08.1

Budget gebiedsgericht werken

654

654

0

0

08.6

Wettelijke taken Cultuurhistorie

300

300

0

0

12.1

Versterking voorkant zorg

500

5000

0

0

12.1

Preventieve jeugdproblematiek

500

500

0

0

12.1

Thema Samenwerken/Bedrijfsvoering

300

300

0

0

12.1

Ruil incidenteel/structureel

1.100

813

287

0

14.1

Knelpuntenbudget SSC

500

500

0

0

14.1

Frictiekosten Outsourcing

500

340

0

160

Totaal 2015

5.609

11.357

19.859

1.072

535

DP

 Extra beleid 2016 
(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

01.1

Activering

3.600

3.600

0

0

01.1

Knelpunt samenvoeging Iederz/SoZaWe

900

900

0

0

02.

Nieuw economisch programma

2.000

2.000

0

0

02.4

Aanvulling reserve grondzaken

14.400

14.400

0

0

04.1

Vernieuwing sociaal domein

1.550

1.550

0

0

06.1

Thema Verrijken, evaluatie cultuurnota

500

500

0

0

07.3

Interne plankosten ZRW

550

550

0

0

09.1

Gladheid gele stenen

170

30

140

0

10.1

Tekort stadstoezicht

870

870

0

0

10.4

Regionalisering brandweer

254

254

0

0

10.4

Veiligheidsregio

357

357

0

0

11.1

Stijging proceskosten WOZ

325

125

200

0

12.1

KCC bezuiniging

330

330

0

0

12.1

Ruil incidenteel/structureel

800

720

80

0

14.1

Basisadministraties

600

600

0

0

14.1

Frictiekosten

4.700

4.700

0

0

14.1

Frictiekosten bezuinigingen 2011-2014 nw

2.324

2.324

0

0

14.1

Frictiekosten bezuinigingen 2014-2017

320

320

0

0

01.1

Voormalige ID-banen

200

200

0

0

01.1

Actualisatie tekort WIMP

1.325

1.325

0

0

01.1

Screening klantenbestand WWB

400

400

0

0

01.1

Transitie bij ontslag SW-medewerkers

400

400

0

0

01.2

Financiering BBZ

280

280

0

0

02.4

Grexen

400

400

0

0

02.4

Aanvulling reserve grondzaken

1.000

1.000

0

0

03.1

Onderwijshuisvesting agv decentralisatie

400

400

0

0

04.1

Aanvulling egal reserve Nominale comp.

105

105

0

0

04.1

VSD, programmakosten

600

600

0

0

04.1

VSD, daling macrobudget

250

250

0

0

04.1

VSD, toegang jeugd

700

700

0

0

04.1

Verhogen reserve VSD

1.800

1.800

0

0

04.1

Beheer sociaal culturele accomodaties

70

70

0

0

05.1

Onderhoud Papiermolen

131

1

130

0

05.1

Tekort tariefsinkomsten WSR

270

270

0

0

05.1

15 extra kleedkamers

34

34

0

0

05.1

Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn

44

9

35

0

05.1

Bouw sportcentrum Europapark

300

0

300

0

05.1

5 extra gymzalen

95

95

0

0

08.4

Geothermie

150

150

0

0

08.7

Transitie Maatsch Vastgoed Beijum

600

600

0

0

09.1

Uitvoeren wettelijke taken dierennoodhulp

60

60

0

0

09.1

Flexteam ophogen/BORG

150

150

0

0

10.1

Veiligheidsgelden

200

200

0

0

10.4

Veiligheidsregio

219

219

0

0

10.4

Huisvesting veiligheidsregio

326

326

0

0

11.1

Digitaal controleren eigen WOZ-waarde

165

165

0

0

11.1

Inkomstenderving leges Publieks-/Burgerzaken

550

550

0

0

12.1

Rekenkamercommissie

30

0

30

0

12.1

Geothermie, aanv weerstandsvermogen

1.000

1.000

0

0

12.1

Grenscorrectie Meerstad

150

150

0

0

12.1

Aanvulling weerstandsvermogen

829

829

0

0

12.2

Gebiedsgericht werken

1.000

1.000

0

0

14.1

Uitbreiding capaciteit OOV

200

200

0

0

14.1

Invoering VPB-overheden

375

375

0

0

Totaal 2016

41.862

7.496

48.323

915

0

Totaal generaal

60.122

28.879

88.337

4.187

967