Begroting 2017

Veiligheid

Groningen is een stad waarin mensen zich veilig voelen. Dat danken we aan inspanningen van verschillende partijen op het terrein van preventie, handhaving en zorg. In ons collegeprogramma leggen we de nadruk op een veilige woon- en leefomgeving, jeugd en veiligheid, integriteit en veiligheid en fysieke veiligheid.

Veiligheid is zeer verweven met de beleidsterreinen in programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg, programma 9: Onderhoud en beheer openbare ruimte en paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken. Dit betekent dat de aanpak van veiligheidsthema’s bij uitstek een zaak is van samenwerken, afstemmen en informatie uitwisselen. Als gemeente verzorgen wij veelal de coördinatie en regie van deze samenwerking en afstemming.

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Doelstelling & relevante beleidsnota's

We willen een stad zijn waarin:

  • alle Stadjers zich veilig voelen in hun woon- en leefomgeving;
  • zo min mogelijk geweld is; thuis en op straat;
  • kinderen en jeugdigen veilig en verantwoord opgroeien;
  • we (zware) criminaliteit effectief bestrijden;
  • mensen geen onacceptabele fysieke risico's lopen.

Het programma is uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s:

Kadernota Veiligheidsbeleid 2015-2018

Horecanota 2011-2015

Nota nazorg ex-gedetineerden (2010)

Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2015-2018

Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2016 - 2019 en Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Groningen 2016 - 2019

Brandbeveiligingsverordening (2012)

Regionaal Risicoprofiel regio Groningen 2010-2013

Nota prostitutie- en overige seksbedrijven (november 2015)