Begroting 2017

Beleidsvoornemens verbonden partijen

Onderstaande tabellen geven een overzicht van waar de beleidsmatige informatie per verbonden partij beschikbaar is.

Gemeenschappelijke regelingen

 Hoofdprogramma

Eems Dollar Regio (EDR)

2. Economie & Werkgelegenheid

Bedrijvenpark Rengers

2. Economie & Werkgelegenheid

Omgevingsdienst

2. Economie & Werkgelegenheid

Centrumregeling beschermd wonen Groningen

4. Welzijn, Gezondheid, Zorg

PG & Z (RIGG/ GGD)

4. Welzijn, Gezondheid, Zorg

Meerschap

9. Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte

Groninger Archieven

6. Cultuur

OV bureau

7. Verkeer

Meerstad

2. Economie & Werkgelegenheid

ARCG

9. Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte

Veiligheidsregio

10. Veiligheid

Vennootschappen en coöperaties

Hoofdprogramma

Thermiek BV

1. Werk en Inkomen

Groningen Airport Eelde NV

2. Economie & Werkgelegenheid

Euroborg NV.

2. Economie & Werkgelegenheid

Waterbedrijf NV

2. Economie & Werkgelegenheid

Enexis Holding/Belang elektriciteitsproductie EPZ

2. Economie & Werkgelegenheid

Community Network Noord Nederland BV

2. Economie & Werkgelegenheid

WarmteStad Holding BV

2. Economie & Werkgelegenheid

MartiniPlaza BV

6. Cultuur

Wonen Boven Winkels NV

8. Wonen

GEMM CV en BV (Meerstad)

8. Wonen

BNG NV

13. Algemene Inkomsten en Post Onvoorzien

Stichtingen

Hoofdprogramma

WeerWerk Groningen

1. Werk en Inkomen

SIG

2. Economie & Werkgelegenheid

Ondernemerstrefpunt

2. Economie & Werkgelegenheid

Sociaal Fonds Groningen

14. Algemene Ondersteuning